top of page

Akıllı Şebeke Çözümleri

Çağımızın enerjiye yönelik yeni problemlerinin çözümleri, yeni yaklaşım ve teknolojileri gerektirmektedir. Akıllı şebekeler, enerji sektöründe geleceğe doğru kapı açmaktadır. Bilgi Teknolojileri (IT), veri iletişimi, enerji otomasyonu ve raylı sistemlerin elektrifikasyonu alanlarındaki yenilikçi teknoloji ve hizmetler sayesinde verimli şebekelerin, akıllı enerji dağıtım sistemlerinin, akıllı enerji tüketiminin, elektromobilitenin ve akıllı binaların önünü açmaktadır.

 

Bilgi teknolojileri, iletişim ve sahadaki sistemlerin kesintisiz entegrasyonu, çeşitli açılardan tüm paydaşlar için katma değer yaratan yaygın çözümlerin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır:

 

  • İletim kayıplarında azalma

  • Rüzgar, su ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji santralleri için şebeke erişimi yoluyla enerji üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarında azalma.

  • Daha iyi enerji kalitesi, iyileştirilmiş sistem kararlılığı.

  • Binaların ve Mobil Sistemlerin Akıllı Şebekelere aktif katılımı yoluyla bina ve ulaşım operatörleri için enerji maliyeti tasarrufları ve elektrik şirketleri için artan şebeke performansı.

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) yoluyla dağıtılmış üretimin şebekeye entegrasyonu.

  • Çift yönlü enerji akışı olanağı.

  • Daha yüksek sistem  ve operasyon güvenliği.

  • İyileştirilmiş şebeke yönetimi.

  • Azalan yaşam döngüsü maliyetleri.

bottom of page