top of page

Günümüzün enerji ihtiyacı artık sadece kesintisiz değil aynı zamanda daha kaliteli bir enerji tedariğini zorunlu kılıyor. Bozucu etkenlerden kaynaklanan kalite problemleri enterkonnekte yapıdan dolayı tüm şebekeye yayıldığından sorunları kaynağına en yakın noktada çözmek gerekmektedir. Standartlar doğrultusunda alınan ölçü verilerinden yapılacak analizlerle enerji kalitesindeki problemler tespit edilebilir ve gerekli düzeltici çözümler hayata geçirilebilir.

 

Enerji Kalite Analizi Sistemleri ölçüm noktaları olan analizörlerden ve verilerin toplanıp izlendiği Enerji Kalite yazılımından oluşur. Veriler grafik olarak izlenebilir, excel ortamına aktarılabilir, arşivlenebilir, limit değerlere göre alarmlar üretilebilir ve istenilen biçimlerde ve standartlarda raporlanabilir.

 

Enerji Kalite Analizi sistemi ile ilave bir maliyet getirmeden yük analizi yapılabilir ve enerji tüketim değerleri de noktasal olarak izlenip raporlanabilir.

Enerji Kalite Analizi ve Tüketim Takibi

ÇÖZÜMLER ve HİZMETLER

Enerji iletim ve dağıtım tesisleri için Enerji Kalite Analizi ve Tüketim Takip sistemi programlama, parametreleme, test ve devreye alma,  servis ve bakım, SCADA entegrasyonu, kullanıcıya özel yazılımlar ile farklı sistemlere entegrasyonların yanı sıra anahtar teslim çözümler de sunmaktayız.

bottom of page